Plichtsverzuim

De breuk termijn van het recht kunnen worden getraceerd in de geschiedenis, toen vorsten tijdens oorlogen die ieder mens heeft de plicht te vervullen naar het moeder land geclaimd. Elke persoon die de steek de plicht van de strijd tegen de invasie werd gezegd te hebben “geschonden de plicht ‘. Deze definitie is veranderd en geëvolueerd en met de invoering van de fundamentele rechten, heeft het een nieuwe rol gekregen.
In de moderne tijd, de burgers van democratische landen, genieten van de vele rechten. Er zijn verschillende rechten die op mensen hebben geschonken door de grondwet (s). Grondrechten, maatschappelijke aandelen, zelfrespect, vrijheid en gelijkheid, zijn enkele belangrijke rechten die zijn gewaarborgd door de democratie. Echter, samen met deze rechten, zijn er enkele eenvoudige plichten die alle burgers moeten voldoen. De taken kan zo simpel zijn als het eren van de waardigheid van elke medemens, of plicht van bellen naar de noodlijn van een man die lijden aan een hartaanval helpen.

Afgezien van deze fundamentele rechten, zijn mensen ook verondersteld om verplichte taken zoals het eren van een contract of het betalen van belastingen te voldoen. Elke inbreuk is een onrechtmatige daad, wat betekent dat het een vergrijp tegen welke actie tegen kan worden gekocht in de rechtbank. In een gemeenschappelijke taal, kan een plichtsverzuim enige oneer, of een situatie waarin iemand zich onthoudt van nakoming of nakoming van een verbintenis of een bekende morele verantwoordelijkheid. Opgemerkt dient te worden kan dit een juridisch afdwingbare overtreding alleen als plicht voortvloeit uit overeenkomst of contract, die is afgesloten met een rechtmatige overweging.

Nalatigheid van de Civic Verantwoordelijkheden
Dit soort inbreuk slechts een morele smet op het geweten van de wanbetaler. Een dergelijke inbreuk is in principe niet afgedwongen door de wet, maar als burgers van de democratie, moeten we houden aan hen. Zo praten beleefd en duidelijk, in een civiele taal, is het gebruikelijk burgerplicht. Mensen om je heen zal niet tolereren dat als je begint te praten in een zeer vulgaire en gewelddadige wijze in een openbare plaats. Iemand zal naar je toe komen en vragen u om het te houden, maar niemand zal komen en druk aanklachten tegen je.

Schending van de Zorg
Er is geen fundamentele plicht van de fundamentele rechten en plichten van elke grondwet genoemde zorg, maar het is een eenvoudige morele plicht om de noodige te helpen. Als je de neiging om de noodige te negeren dan zou het moreel verwerpelijk gedrag, maar opnieuw kan niemand een pak bestand tegen je. Het is echter de fundamentele plicht van elke burger om te zorgen voor het openbaar domein te nemen en te voorkomen dat een persoon uit te beschadigen. Niet het verzorgen van het openbaar domein is geen juridisch afdwingbare handeling, maar moedwillig beschadigen is een breuk met ernstige juridische gevolgen.

Schending van Loyalty
De plicht van loyaliteit kan weer morele en ook juridisch afdwingbaar zijn. Als een persoon de openbaarmaking van bepaalde gevoelige informatie voor een egoïstische oorzaak, dan zijn werkgever hem aanklagen alleen als een overeenkomst met vermelding van de plicht van loyaliteit is ondertekend. Een schending van loyaliteit door een medewerker van de overheid of werknemer van de overheid bedrijven of instellingen is een ernstig misdrijf en in gevallen kan ook worden behandeld als verraad.

Contractbreuk
Een contract in eenvoudige woorden wordt gedefinieerd als een overeenkomst die is juridisch afdwingbaar. Een dergelijke overeenkomst wordt ondersteund door doeltreffende en wettige tegenprestatie (geld of geld waard). Een eenvoudige transactie zoals het kopen van een candy bar kan ook worden behandeld als een contract en niet-betaling van aanmerking kunnen een overtreding worden. Hetzelfde principe geldt ook voor de verkoper van snoep ook. In feite, schending van een contract standpunt is een belangrijk aspect van het ondernemingsrecht.

Een plicht jegens de samenleving en het menselijk ras wordt vaak beschouwd als moreel superieur te zijn. Echter, gedragen tegen de grondwettelijke rechten, kan ernstige juridische gevolgen uit te nodigen. Daarom is het altijd verstandig om zich aan uw morele en grondwettelijke taken.