Een andere reden tarieven zijn waarschijnlijk lager zijn voor Longer

De Federal Reserve (Fed) heeft gesuggereerd dat het waarschijnlijk in de wacht te blijven in de nabije toekomst gegeven Brexit-gerelateerde onzekerheid en het aanscherpen van de financiële voorwaarden.

Een matigende mondiale groei dynamisch en zeer ruime monetaire beleid in het buitenland zijn ook krachten houden van de centrale bank van het initiëren van meer snelheid normalisatie. Misschien nog belangrijker is, dichter bij huis, er is nog een reden waarom we moeten verwachten rente lager zijn langer: De sterke tempo van de banen in de VS de groei van de afgelopen jaren heeft onlangs gemodereerd en is het onwaarschijnlijk dat worden volgehouden op een historisch hoog niveau, verminderd bedrijfswinsten en politiek.

Net over recht

Maar hoe zit het sterke banengroei June’s? Ik geloof dat arme banengroei mei was een aberratie in juni beter dan verwachte rapport is, maar het gemiddelde van de twee lijkt ongeveer gelijk. De zeer slechte kop gegevens mei overschat arbeidsmarkt verzwakking en niet weerspiegelen dat de Amerikaanse economie doet het nog steeds redelijk goed. Intussen is de juni winst waren de 35.000 impuls van Verizon werknemers die terugkeren uit hun staking, en de onvermijdelijkheid van een bounce van de zwakke april en mei releases, zodat de kop druk een beetje minder zinvol na te verdiepen in de details kunnen zijn.

In feite, ondanks de sterke kop nummers, deed verslag van juni brengen enkele tekenen van een vertragende big picture. banen nummers april en mei, wanneer het wordt gecombineerd, waren enigszins naar beneden bijgesteld door een totaal van 6000 minder banen dan eerder gemeld. Daarnaast is de meest recente loonlijsten prent bracht de 3 maanden, 6-maands en 12-maands voortschrijdend gemiddelde payroll winsten tot 147.000, 172.000 en 204.000, respectievelijk. Hoewel deze niveaus zijn bescheiden hoger dan mei, ze vertonen nog steeds een vertraging trend.

Stijgende minimumloon en werkgelegenheid groeivertraging

Ten slotte kunnen de lonen winsten naast verzwakking loonlijsten gezien de afnemende pool van gekwalificeerde werklozen aanvragers en brede krapte op de arbeidsmarkt en loonmatiging winsten vertegenwoordigen een tegenwind aan de salarisadministratie groei van de toekomst komen. In de komende twee jaar, verschillende staten van plan om wettelijk minimumloon te verhogen, toe te voegen aan de opwaartse druk op de lonen. Wanneer de loonkosten worden verhoogd door middel van het beleid in plaats van via de marktmechanismen, de omzet en de winst kan een hit te nemen, tenzij bedrijven hebben de pricing power om klanten meer te laden. Het netto resultaat zou wel eens de lagere niveaus van het inhuren in sterke gebieden van de banengroei, zoals de sectoren recreatie en horeca.

Het is belangrijk op te merken echter dat zie ik een matige banengroei vertraging vooruit, in plaats van een agressieve één. Maar gezien het feit dat sterke arbeidsmarkten een van de kenmerken van de afgelopen jaren van de Amerikaanse expansie zijn geweest, zou iedere aanhoudende vertraging op dit gebied zeker te maken verhogen van de tarieven veel moeilijker voor de Fed. Uiteindelijk, ik geloof dat de rente moet worden genormaliseerd op een afgemeten tempo. Het is mij duidelijk dat de economische effectiviteit van de te lage prijzen voor het stimuleren van economische groei is aanzienlijk afgenomen in de afgelopen jaren.

Lagere langer

Vertragende groei van de arbeidsmarkt in combinatie met de andere hierboven genoemde factoren zal normalisering dit jaar moeilijk voor de Fed te maken. Echter, we nog steeds geloven dat de Fed zal proberen om de tarieven te verhogen later dit jaar, maar het zal zeer waarschijnlijk niet de kans om dat te doen op de korte termijn, omdat we niet veel druk op de centrale bank om te beoordelen normalisering hervatten voorzien te krijgen. Op het einde, zullen beleggers hebben te maken met tarieven die veel lager voor langer en het feit dat het genereren van terugkeer in de vastrentende markten zullen blijven uitdagend, waarbij een andere toolkit dan de traditionele eerder gebruikte zijn.

Wat te zoeken van de Fed

Minimum volatiliteit strategieën in een post-Brexit wereld

De problemen met een negatieve rente