[datum van ondertekening]

Notaris

Handtekening en stempel [van de notaris officier]
Mijn opdracht verloopt op ——

Een notaris zal een bepaalde vergoeding die wordt beheerst door de regels van de staat waar u krijgt uw brief notariële te laden. Het belangrijkste is om de taal formele en zorg ervoor dat u de feiten met betrekking tot de datum, plaats en andere gegevens correct heb gezegd. Juridische gevolgen van een notariële brief kan verschillen van geval tot geval, omdat de notariële gewoon garant dat de persoon die daadwerkelijk de brief heeft ondertekend uit zijn vrije wil. De rechtbank zal dienovereenkomstig beslissen de impact in het geval van een geschil.

* Disclaimer: Het bovenstaande artikel is voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als een substituut voor juridisch advies.